UMA Undermarksarbeten AB

Det givna alternativet vid rörtryckning, styrd borrning, AT(SBR)-borrning, hammarborrning, grundomat, va-renoveringar och schaktfri ledningsdragning.

Vår maskinpark

Rörtryckning 

Hammarborrning 

Jordborrning 

VA-renovering & Relining 

Grundomat 

Styrd borrning

AT & SBR - borrning

Våra metoder

Hammarborrning 

Styrd borrning