AT (SBR) - Borrning

Styrdborrning för tuffa markförhållanden så som morän, sten, block samt rent berg.

Användningsområden

​​​​​​​VA-ledningar, fjärrvärme, el, tele, data, kabel-tv etc.
AT (SBR) - Borrning är en form av styrdborrning som används för att hantera utmanande markförhållanden såsom morän, sten, block och även rent berg.
Metodens funktion bygger på användningen av en rullborrkrona, vilket gör det möjligt att styra borrningen även i steniga markförhållanden och berg. Rullborrkronan roterar med kraft från ett system som använder sig av dubbla borrstänger. Det innebär att det finns en inre stång som driver borrkronan och en yttre stång som justerar vinkeln på borrhuvudet, vilket möjliggör styrning av borrningen.

Pilotröret är utrustat med en sändare som skickar signaler till operatören, vilket ger kontinuerlig information om rörets aktuella djup och lutning. När man når slutpunkten i borrningen byts pilotröret ut mot en upprymmare.
Det återstående steget är att dra tillbaka slangen eller röret. För att minska friktionen och underlätta materialtransporten under tillbakadragningen, sprutas vatten blandat med bentonit ut ur upprymmaren.
​​​​​​​
AT (SBR) - Borrning möjliggör alltså styrdborrning i krävande markförhållanden, inklusive steniga områden och berg. Genom att använda denna metod kan man styra borrningen och samtidigt erhålla korrekt information om rörets position. Genom att minska friktionen och underlätta materialtransporten under tillbakadragningen underlättas även processen. Detta gör AT (SBR) - Borrning till en effektiv teknik för att hantera utmanande borrningsmiljöer.

Kontaktperson


Mattias Johansson
VD, Arbetsledare
070-539 09 76
Mattias@undermarksarbeten.se
Dimensioner
32 - 400 mm
Dragkrafter
2,5 - 20 ton
Längder
Upp till 300 m