AT (SBR) - BOrrning

Styrdborrning för tuffa markförhållanden så som morän, sten, block samt rent berg.

Användningsområden

​​​​​​​VA-ledningar, fjärrvärme, el, tele, data, kabel-tv etc.

Funktion

AT(SBR)-Borrning är styrdborrning med rullborrkrona vilket möjliggör styrdborrning i steniga markförhållanden även rent berg.
Rullborrkronan roterat med kraft från ett system där man använder sig av dubbla borrstänger. Det vill säga en inre stång som driver borrkronan och en yttre stång som justerar vinkeln på borrhuvudet vilket gör det möjligt att styra.
En sändare skickar sedan signaler från pilotröret till operatören som gör det möjligt att konstant känna till rörets aktuella djup och lutning. Väl framme vid slutpunkten byts pilotröret ut mot en upprymmare. Det moment som nu återstår är att dra tillbaka slangen/röret. För att få en minskad friktion samt material transport vid tillbakadragningen sprutas vatten blandat med bentonit ut ur upprymmaren.

Kontaktperson


Mattias Johansson
VD, Arbetsledare
070-539 09 76
Mattias@undermarksarbeten.se
Dimensioner
32 - 400 mm
Dragkrafter
2,5 - 20 ton
Längder
Upp till 300 m