Styrd borrning

Denna metod har framtagits och utvecklats av de amerikanska oljebolagen för borrning av olja. Att kunna styra borrningen innebär att mycket längre sträckor än vid konventionell rördrivning kan borras och ändå erhålla rätt höjd och djup.
​​​​​​​1.  Ett Pilothål borras. Borrstyrning blir möjlig genom att pilotröret förses med en styrsked. En sändare skickar sedan ständigt signaler från pilotröret till operatören vilket gör det möjligt att konstant känna till rörets aktuella djup och lutning. Bilden bredvid visar inmätning av pilothålet under borrningen. Här dokumenteras lutning, djup och riktning (X, Y, Z- led).

2.  Väl framme i mottagargropen kan, om så behövs, pilothålet även borras direkt upp ur marken. Vid slutpunkten byts pilotröret ut mot en upprymmare.

3.  Upprymmaren roterar på tillbakavägen och rymmer upp tillbakadragningshålet till rätt dimension för skyddsröret/mediaröret. Efter upprymmaren sätts en svivel för att skyddsröret inte skall rotera under tillbakadragningen.

4.  För att få en minskad friktion vid tillbakadragningen sprutas vatten och bentonit (torkad lera i pulverform) ur upprymmaren under högt tryck.

5.  Under hela tillbakadragningen beaktas tryck- och rotationskrafter samt bentonittryck. Detta för att undvika för stora dragkrafter i skyddsröret.

6.  Arbetet är nu slutfört och skyddsröret på plats. Trafikflödet har inte störts av arbetsprocessen och kunnat fortlöpa som vanligt.

Kontaktperson

Mattias Johansson
VD, Arbetsledare
070-539 09 76
​​​​​​​Mattias@undermarksarbeten.se