VA-renovering & Relining

VA-renovering är ett samlingsnamn på ett flertal metoder för att invändigt renovera rörledningar. Relining innebär att rören rensas och infodras istället för att bytas ut. Vid spräckning så spräcker man det gamla röret och drar in ett nytt som även kan få större dimension.

Användningsmråden

​​​​​​​VA-renovering och relining är samlingsnamn för olika metoder som används för att invändigt renovera rörledningar istället för att byta ut dem helt. Vid relining rengörs och infodras befintliga rör istället för att ersättas med nya. Om röret är sprucket kan det spräckas upp och ett nytt rör dras in, vilket även kan ha en större dimension än det ursprungliga.

Denna metod används för att förnya befintliga VA-ledningar, vilket innebär vatten- och avloppsledningar. Istället för att genomföra omfattande grävarbeten och byta ut hela ledningssystemet kan VA-renovering och relining användas som ett mer kostnadseffektivt alternativ.

Metoden bygger på att stänger trycks in i det befintliga röret från en startgrop. När stängerna når mottagningsgropen används olika verktyg för att dra tillbaka dem. Samtidigt dras ett nytt rör med tillbaka. Det gamla röret kan antingen lämnas intakt och infodras (relining) eller så spräcks det upp med hjälp av knivar och en upprymmare för att göra plats för ett rör med större dimension.

VA-renovering och relining möjliggör alltså förnyelse av VA-ledningar utan att behöva genomföra omfattande grävarbeten och byta ut hela systemet. Genom att använda denna schaktfria metod kan man spara tid, pengar och minimera störningar för omgivningen.
Dimensioner
32 - 400 mm​​​​​​
Dragkraft
40 ton
Längder
Upp till 150 m

Kontaktperson

Mattias Johansson
VD, Arbetsledare
070-539 09 76
Mattias@undermarksarbeten.se