VA-renovering & Relining

VA-renovering är ett samlingsnamn på ett flertal metoder för att invändigt renovera rörledningar. Relining innebär att rören rensas och infodras istället för att bytas ut. Vid spräckning så spräcker man det gamla röret och drar in ett nytt som även kan få större dimension.

Användningsmråden

Denna metod används för förnyelse av befintliga VA-ledningar, Istället för att byta ut dem helt och hållet.

Funktion

Denna schaktfria metod bygger på att stänger trycks in i det gamla röret från en startgrop. Väl framme vid mottagningsgropen väljs olika verktyg för tillbakadragningen. Vid tillbakadragningen dras ett nytt rör med tillbaka. Det gamla röret kan lämnas intakt (relining) eller spräckas upp med knivar + upprymmare för att dra i en större dimension.

Kontaktperson

Mattias Johansson
VD, Arbetsledare
070-539 09 76
Mattias@undermarksarbeten.se
Dimensioner
32 - 400 mm​​​​​​
Dragkraft
40 ton
Längder
Upp till 150 m