Hammarborrning

Vi utför Hammarborrning med eller utan ståltuber för alla förekommande ledningar under mark.
Denna metod används vid tuffa markförhållanden såsom berg, sten och morän. Hammarborrning bygger på att en tryckluftshammare med en monterad borrkrona fästs i fronten på en ståltub. Borrkronan driver sedan ståltuben in i marken med hjälp av pressning från borriggen.
​​​​​​​1.  En slagring svetsas fast i fronten på ståltuben. En hammare, driven av högtrycksluft, med borrkrona slår mot den fastsvetsade slagringen, vilket driver ståltuben in i marken.

2.  Augerskruvar fästs bakom hammaren. Dessa har till uppgift att under hela borrförloppet skruva ut all den borrmassa som bildas i röret.

3.  Ståltubens längd, 3 -12 m, bestäms av beställaren. Denna borras in med hjälp av borr-riggen som hela tiden roterar och pressar hammaren mot slagringen. Ståltubens front förs på så sätt in i marken.

4.  Ny ståltub plus skruv tas sedan ned i gropen. Ståltuben svetsas fast och sedan återstår samma borrningsförlopp tills mottagningsgropen nås. Därefter återstår kapning av slagringen och utdragning av skruvarna. Skruvarna drar då ut alla massa i röret vilket medför ett rent resultat!

Kontaktperson

Lars Rosén

Arbetsledare
070-539 09 41
lars@undermarksarbeten.se