Styrd borrning

Denna metod har framtagits och utvecklats av de amerikanska oljebolagen för borrning av olja. Att kunna styra borrningen innebär att mycket längre sträckor än vid konventionell rördrivning kan borras och ändå erhålla rätt höjd och djup.

Användningsområden

VA-ledningar, fjärrvärme, el, tele, data, kabel-tv etc.
Styrd borrning är en metod som har utvecklats av amerikanska oljebolag för att borra efter olja. Genom att använda denna metod kan man borra betydligt längre sträckor än med konventionell rördrivning samtidigt som man bibehåller korrekt höjd och djup.
Metodens funktion bygger på att pilotröret utrustas med en styrsked.Genom att kontinuerligt skicka signaler från pilotröret till operatören kan man konstant hålla koll på rörets aktuella djup och lutning. När man når slutpunkten i borrningen byts pilotröret ut mot en upprymmare.
​​​​​​​
Det återstående momentet är att dra tillbaka slangen eller röret. För att minska friktionen under tillbakadragningen sprutas vatten och bentonit, vilket är torkad lera i pulverform, ut ur upprymmaren under högt tryck.
Genom att använda denna metod kan man alltså borra betydligt längre sträckor samtidigt som man har kontroll över rörets position och kan säkerställa korrekt djup och lutning. Det gör styrd borrning till en effektiv och användbar teknik inom oljeborrningsindustrin.

Kontaktperson

Mattias Johansson
VD, Arbetsledare
070-539 09 76
Mattias@undermarksarbeten.se
Dimensioner
32 - 710 mm
Dragkrafter
2,5 - 20 ton
Längder
Upp till 500 m