Styrd borrning

Denna metod har framtagits och utvecklats av de amerikanska oljebolagen för borrning av olja. Att kunna styra borrningen innebär att mycket längre sträckor än vid konventionell rördrivning kan borras och ändå erhålla rätt höjd och djup.

Användningsområden

VA-ledningar, fjärrvärme, el, tele, data, kabel-tv etc.

Funktion

Styrning blir möjlig genom att pilotröret förses med en styrsked. En sändare skickar sedan ständigt signaler från pilotröret till operatören som gör det möjligt att konstant känna till rörets aktuella djup och lutning. Väl framme vid slutpunkten byts pilotröret ut mot en upprymmare. Det moment som nu återstår är att dra tillbaka slangen/röret. För att få en minskad friktion vid tillbakadragningen sprutas vatten och bentonit (torkad lera i pulverform) ur upprymmaren under högt tryck.

Kontaktperson

Mattias Johansson
VD, Arbetsledare
070-539 09 76
Mattias@undermarksarbeten.se
Dimensioner
32 - 710 mm
Dragkrafter
2,5 - 20 ton
Längder
Upp till 500 m