Hammarborrning

Hammarborrning är en metod av schaktfri ledningsdragning som främst används vid tuffa markförhållanden. Metoden lämpar sig för blockrik mark, morän, sprängsten, fyllning samt rent berg.

Användningsmråden

Denna metod används för VA-ledningar, fjärrvärme, fjärrkyla, el, tele, bredband mm.

Funktion

En tryckluftsdriven hammare med borrkrona driver ståltuben in i marken. Se metodbeskrivningen för hammarborrning för mer information.

Kontaktperson

LARS ROSÉN
Arbetsledare
070-539 09 41 
​​​​​​​lars@undermarksarbeten.se
Dimensioner
139 - 406 mm​​​​​​
Längder
Upp till 80 m