Hammarborrning

Hammarborrning är en metod av schaktfri ledningsdragning som främst används vid tuffa markförhållanden. Metoden lämpar sig för blockrik mark, morän, sprängsten, fyllning samt rent berg.

Användningsmråden

Denna metod används för VA-ledningar, fjärrvärme, fjärrkyla, el, tele, bredband mm.
Hammarborrning är en schaktfri metod för ledningsdragning som främst används vid krävande markförhållanden. Metoden är särskilt lämplig för områden med blockrik mark, morän, sprängsten, fyllning och även rent berg.
​​​​​​​
Metodens funktion involverar en tryckluftsdriven hammare med en borrkrona som driver en ståltub ner i marken. Genom att använda hammaren kan man på ett effektivt sätt penetrera marken och skapa en öppning för ledningar. För mer detaljerad information om metoden för hammarborrning rekommenderas en närmare studie av den specifika metodbeskrivningen.

Hammarborrning möjliggör alltså ledningsdragning utan behov av traditionell schaktning. Istället kan man med hjälp av den tryckluftsdrivna hammaren och borrkronan skapa en väg genom svåråtkomliga marktyper. Detta gör metoden till ett värdefullt verktyg vid arbeten i utmanande markförhållanden.

Kontaktperson

LARS ROSÉN
Arbetsledare
070-539 09 41 ​​​​​​​lars@undermarksarbeten.se
Dimensioner
139 - 406 mm​​​​​​
Längder
Upp till 80 m