Jordborrning / Augerborrning

Vid Jordborrning / Augerborrning installeras ett skyddsrör. Även kallat foderrör, som kan vara ståltub eller Hobasrör. Skyddsröret kan användas för infodring av vattenledningar, fjärrvärmeledningar, bredband, elkabelrör mm. Foderröret kan själv fungera som mediarör vid t.ex. vägtrummor, dagvattenledningar mm.

Användningsmråden

Denna metod används för VA-ledningar, självfallsledningar, fjärrvärme, fjärrkyla, el, tele, bredband mm. Ledningar ända upp till 1400 mm kan jordborras.
Jordborrning, även känd som augerborrning, är en metod där ett skyddsrör, även kallat foderrör, installeras i marken. Detta skyddsrör kan vara tillverkat av ståltub eller Hobasrör och används för att infodra vattenledningar, fjärrvärmeledningar, bredbandskablar, elkabelrör och liknande. Foderröret kan också fungera som mediarör i till exempel vägtrummor och dagvattenledningar.

Metodens funktion bygger på att ett rör pressas in i marken, utan att schakta. Massorna som bildas vid intryckningen av röret matas ut med hjälp av skruvar, även kända som augerskruvar. Dessa skruvar har samma dimension som röret invändigt, vilket gör att röret hålls fritt från massor under tryckningsprocessen. Detta resulterar i en säkrare framdrift jämfört med metoder som involverar "ramning", där röret i stora delar av tryckningsprocessen fylls med massor. Jordborrning används främst i lera, sand och gynnsamma moränförhållanden. Vid mer utmanande markförhållanden är hammarborrning att föredra.
​​​​​​​
Jordborrning, eller augerborrning, erbjuder en schaktfri metod för att installera skyddsrör och mediarör i marken. Genom att använda skruvar för att matas ut massorna och hålla röret fritt, kan man säkerställa en smidig och effektiv framdrift. Detta gör metoden användbar inom olika typer av anläggningsprojekt där schaktning inte är önskvärd eller möjlig.

Kontaktperson

Mattias Johansson
VD, Arbetsledare
070-539 09 76
Mattias@undermarksarbeten.se
Dimensioner
168 - 800 mm​​​​​​
Tryckkrafter
Upp till 250 ton
Längder
Upp till 50 m