Grundomat

Grundomat även kallad jordraket är en tryckluftsdriven maskin för kabelrör och serviceledningar.

Användningsområden

Användningsområden är el, tele, fiber och VA-ledningar etc.

Funktion

Grundomaten är en tryckluftshammare som arbetar sig in i marken med hjälp av markfriktionen. Maskinen har ett rörligt huvud som slår i maskinens färdriktning. Grundomaten drar direkt med sig ett skyddsrör efter maskinen. När maskinen kommer till slutpunkt plockas maskinen fram och skyddsröret blir kvar. Denna metod fungerar bäst i lera och sand med mindre stenar samt gynnsam morän. Vid tuffare markförhållanden är hammarborrning att föredra.

Kontaktperson

Mattias Johansson
VD, Arbetsledare
070-539 09 76
Mattias@undermarksarbeten.se
Dimensioner
50 - 110 mm
Längder
Upp till 20 m