Grundomat

Grundomat även kallad jordraket är en tryckluftsdriven maskin för kabelrör och serviceledningar.

Användningsområden

Användningsområden är el, tele, fiber och VA-ledningar etc.
Grundomat, även känd som jordraket, är en tryckluftsdriven maskin som används för att installera kabelrör och serviceledningar i marken. Maskinen har många användningsområden, inklusive installation av elledningar, telekommunikation, fibernät och VA-ledningar, bland annat.

Grundomaten fungerar som en tryckluftshammare som arbetar sig in i marken med hjälp av markfriktionen. Maskinen är utrustad med ett rörligt huvud som slår i färdriktningen. Medan den rör sig framåt drar Grundomaten med sig ett skyddsrör som placeras direkt bakom maskinen. När maskinen når slutpunkten dras den tillbaka och skyddsröret lämnas kvar i marken för att skydda den installerade ledningen.Denna metod är särskilt effektiv i ler- och sandbaserade markförhållanden med mindre stenar samt gynnsam morän. Vid mer utmanande markförhållanden är hammarborrning att föredra.
​​​​​​​
Grundomat, eller jordraket, erbjuder en snabb och effektiv lösning för att installera kabelrör och serviceledningar utan att behöva utföra traditionell schaktning. Metoden är särskilt fördelaktig i lera och sand, men kan vara mindre lämplig i tuffare markförhållanden. Genom att använda Grundomaten kan man spara tid och minska störningar i marken vid ledningsinstallationer.

Kontaktperson

Mattias Johansson
VD, Arbetsledare
070-539 09 76
Mattias@undermarksarbeten.se
Dimensioner
50 - 110 mm
Längder
Upp till 20 m