Rörtryckning

Rörtryckning är en schaktfri metod för byggande av större ledningsnät t.ex. dagvattentrummor, avloppsledningar samt olika typer av skyddsrör.

Olika rörtyper

​​​​​​​Vi trycker allt från betong, stål till Hobas (Gap-rör). Dimensioner från 800 upp till 3500 mm. Rören förses med en hydraulisk styrkona så röret kan styras under hela tryckförloppet.
Rörtryckning är en schaktfri metod som används för att bygga större ledningsnät, såsom dagvattentrummor, avloppsledningar och olika typer av skyddsrör.

Metoden för rörtryckning innebär att tryckningen utförs från en tryckgrop, som har åtminstone en spontvägg (bakhåll). De övriga sidorna beror på markförhållandena och djupet på tryckröret. I fronten av röret finns en styrbar kona som kan kontrolleras hydrauliskt under hela tryckprocessen. Det innebär att både betongrör och Hobas (Gap-rör) kan styras. Ledningens lutning och riktning övervakas och justeras med hjälp av en laserstråle och styrkonan. Metoden fungerar bäst i ler- eller sandbaserade markförhållanden.
​​​​​​​
Rörtryckning möjliggör således anläggning av ledningsnät utan att behöva utföra traditionell schaktning. Genom att använda en tryckgrop och en styrbar kona kan man på ett effektivt sätt styra röret genom marken och uppnå önskad lutning och riktning för ledningen. Detta gör metoden till en fördelaktig lösning för att bygga ledningsnät i olika typer av markförhållanden.

Kontaktperson

Mattias Johansson
VD, Arbetsledare
070-539 09 76
Mattias@undermarksarbeten.se
Dimensioner
800 - 3500 mm​​​​​
Tryckkraft
Upp till 1000 ton
Längder
Upp till 100 m