Rörtryckning

Rörtryckning är en schaktfri metod för byggande av större ledningsnät t.ex. dagvattentrummor, avloppsledningar samt olika typer av skyddsrör.

Olika rörtyper

​​​​​​​Vi trycker allt från betong, stål till Hobas (Gap-rör). Dimensioner från 800 upp till 3500 mm. Rören förses med en hydraulisk styrkona så röret kan styras under hela tryckförloppet.

Metodbeskrivning

Rörtyckningen utförs från en tryckgrop med minst en spontvägg (bakhåll), övriga sidor beroende på markförhållande samt djup på tryckrör. Röret förses i fronten med en styrbar kona som under hela tryckförloppet kan styras hydrauliskt. D.v.s. Betongrör samt Hobas (Gap-rör) kan styras. Ledningens lutning samt riktning kontrolleras med en laserstråle och justeras med styrkonan. Metoden fungerar bäst i lera eller sand.

Kontaktperson

Mattias Johansson
VD, Arbetsledare
070-539 09 76
Mattias@undermarksarbeten.se
Dimensioner
800 - 3500 mm​​​​​
Tryckkraft
Upp till 1000 ton
Längder
Upp till 100 m