Värderingar

Kvalitet & Miljö

UMA — Undermarksarbeten AB är ett rörtycknings företag med erfarenhet av schaktfri ledningsdragning sedan 1964. UMA väljer alltid teknisk utrustning och främjer metoder och arbetsätt som bidrar till nöjda kunder, låg miljöbelastning samt en säker och trivsam arbetsmiljö. För oss på UMA har alltid kvalitet och miljö varit viktigt. Vi arbetar kontinuerligt för att förbättra utrustningar samt metoder för ökad kvalitet samt minskad miljöbelastning.

AAA

För dig som kund är Trippel A viktigt för att fatta säkra och lönsamma beslut. Det är ett kvitto på att du väljer en stabil och trogen samarbetspartner. UMA är ett välskött och stabilt företag och har under många år tilldelats Trippel A.